src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/06/alianware-300×198.jpg” alt=”alianware” width=”300″ height=”198″ class=”alignnone size-medium wp-image-3259″ />

Dell taraf?ndan sadece oyunculara özel haz?rlanan dizüstü bilgisayar serisi Alienware de yenilendi. Intel’in Haswell i?lemcilerini dünyaya tan?tmas?n?n ard?ndan di?er tüm firmalardan da yeni ürünler gelmeye devam ediyor. Senelerdir bu serinin üretimini gerçekle?tiren Dell, Alienware ile farkl? bir üne sahip. Eski zamanlarda bu bilgisayarlar?n temalar? da farkl? oluyordu, hatta sadece bunlar için XP’ye özel temalar da internette yer al?yordu. Yeni bilgisayar serisinin tasar?m?nda en ufak bir plastik bile yer alm?yor, Dell her yeri alüminyum kaplama yapm??.

Alieanware serisinin üzerinde yer alan LED ayd?nlatmalar ise gerçek oyuncu ruhunu sizlere a??layacak. Bir oyuncunun oyun içi tasar?ma fazlas?yla önem verdi?ini göz önünde bulundurursak bilgisayar tasar?m?na da dikkat edece?ini tahmin edebiliriz. Yukar?daki foto?rafta Alienware 14’ü görüyorsunuz. Fiyat olarak asl?nda çok uygun bir etiketle sat??a sunuluyorlar. Bu canavar bilgisayar, yani Alienware 14 fiyat? 1.199 dolar. Alienware 17 fiyat? 1.499 dolarken Alienware 18 fiyat? ise 2.099 dolar. Bilgisayarlar henüz Türkiye’de sat??a sunulmad? ama yak?n tarihte gelmesi bekleniyor. Bu arada bilgisayarlar?n a??rl???n?n bir hayli fazla oldu?unu not olarak ekleyelim.


0 Yorumlar