src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/06/PlayStation-4-300×200.jpg” alt=”PlayStation 4″ width=”300″ height=”200″ class=”alignnone size-medium wp-image-3251″ />

?lk olarak teknik özellikleriyle birlikte Mart ay?nda tan?t?lan PlayStation 4’ün tasar?m? bizlere sunulmam??t?. Aradan 3 ay gibi bir süre geçti ki sonunda Sony bizlere yeni oyun konsolunun tasar?m?n? da gösterdi. Dün düzenlenen E3 etkinli?inde tan?t?lan PlayStation 4’ün foto?raflar?na a?a??da yer verdik. Daha önce internete s?zd?r?lan hiçbir prototiple bir alakas? bulunmayan PlayStation 4’ün be?enildi?ini söyleyebiliriz. Dünkü etkinlikte sadece konsol tasar?m? de?il PlayStation 4’le ç?kacak oyunlar da tan?t?ld?, i?te onlar.

PlayStation 4’ün tasar?m? hakk?nda ?u ana dek gelen yorumlar oyun konsolunun Xbox One ile benzer bir tasar?ma sahip oldu?u yönünde birle?iyor, ben kendimin bunu söylemeyece?imi belirtemem gerekir. ??k ve modern bir tasar?mla bizle bulu?acak olan PlayStation 4 bizlere çok farkl? deneyimler sunacak. Tabi ki ilk amac?m?z oyun oynamak olacak ama yeni konsollarda farkl? uygulamalar da bulunacak, Skype gibi. Yeni oyun konsolunun joystick’inde bir kulakl?k giri?i oldu?unu ve sesin de bluetooth ile birlikte kola yönlendirildi?ini belirttikten sonra uzun kablo sorunu çekmeyece?inizi de ifade edelim. ??te PlayStation 4’ten foto?raflar.


0 Yorumlar