src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/10/amd_intel_windows_8-300×187.jpg” alt=”” title=”amd_intel_windows_8″ width=”300″ height=”187″ class=”alignnone size-medium wp-image-1271″ />

AMD, Intel’e Windows 8 için meydan okudu. Bildi?iniz gibi ve bizim de yay?mlad???m?z gibi birkaç ayd?r Intel, Windows 8 hakk?nda aç?klamalar?n? ard? ard?na yap?yor. Ve söyledikleri ve gelen yenilikler de bizi gerçekten hayli heyecanland?r?yor. Ama AMD Intel’e kar?? öyle bir aç?klama yapt? ki belki de birkaç ay?n ac?s?n? ç?kard?.

AMD yöneticilerinin yapt??? aç?klamalara göre Windows 8, i?lemcilerde de bir devrim yaratacak. Bu devrimi en iyi kullanacak olan firma ise kendileri, yani AMD. Yap?lan aç?klamada AMD’nin yeni nesil Windows 8 uyumlu i?lemcilerinin Intel’inkilerden çok daha iyi olaca?? iddaa edildi. Yeni AMD i?lemcilerinin yar?n bir lansman ya da internet üzerinden tan?t?lmas? bekleniyor. Bakal?m hangisi daha verimli olacak; anca deneyince görebiliriz.


0 Yorumlar