src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/10/bootcamp_ile_windows_kurulumu-300×221.jpg” alt=”” title=”bootcamp_ile_windows_kurulumu” width=”300″ height=”221″ class=”alignnone size-medium wp-image-1268″ />

Apple, ne kadar kendi sistemini geli?tirse de, kendi sistemleri üzerinden ba?ka firmalara da göz yumuyor. Bu olay? sadece iPhone 5’te Google’a cephe alarak çi?nedi ama anlad???m?z kadar?yla Microsoft ile aralar?nda henüz kopar?lm?? bir ba? yok. Bootcamp ile Windows i?letim sisteminizi Mac’e kurabilirsiniz.

Bootcamp adl? yard?mc? program?m?z yapt??? i?, Windows destekli olmayan yerel diskimizi Windows’a uyumlu hale getirmek. ondan sonra yapmam?z gereken ?ey ise kesinlikle bir DVD’ye sahip olmak çünkü fla? disk veya ba?ka bir birimle yükleyemezsiniz. DVD’nizi bilgisayara takt?ktan sonra zaten program otomatik olarak devreye girecektir. Sizin yapman?z gereken sadece yönergeleri izlemek olacakt?r.

Ayr?ca bir not, bu i?lem ile Windows 8 de kurabilirsiniz ama Windows 7 Starter kuramazs?n?z.


0 Yorumlar