Intel’in pazar gücüne kar?? art?k dayanamayan AMD, fiyatlar?nda indirime gidiyor. Özellikle oyun kullan?c?lar? taraf?ndan Intel’in seçilmesinin sebebi AMD’nin çok çabuk ?s?nan i?lemciler üretmesi. Ama fiyat-performans baz al?nd???nda AMD i?lemciler daha kârl? ç?k?yor.

Önümüzdeki günlerde gelecek olan fiyat düzenlemesine göre AMD i?lemcilerinde yüzde 1 ile yüzde 23 aras?nda bir fiyat indirimi ya?anacak. AMD’nin üretti?i en h?zl? i?lemci olan 8 çekirde?i bulunan FX-8150’nin fiyat? da yüzde 23 oran?nda dü?erek 183 dolardan sat??a sunulacak. Bu dü?ü?lerin ard?ndan sat??larda art?? bekleyen AMD hiç de haks?z say?lm?yor. Çünkü Intel’in i7 i?lemcisinin fiyat? 303 dolarken, AMD en iyi i?lemcisi olan FX-8150’yi sadece 183 dolardan satacak.

Gelecek olan indirimler ile i?lemcilerin yeni fiyatlar?n?n ne olaca??n? a?a??daki tablodan ayr?nt?l? olarak görebilirsiniz.


0 Yorumlar