src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/amd_vision.jpg” alt=”” title=”amd_vision” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2023″ />

AMD, 2009 y?l?nda kullan?c?lar?n tercihlerini daha kolayla?t?rmak ve daha fazla verim ad?na Vision i?lemcileri geli?tirip piyasaya sürmü?tü. ?lk ç?kt??? aylarda oldukça ra?bet gören bu sistem aradan aylar geçtikçe gelen ?ikayetlerle birlikte büyük bir duraksama dönemine girdi ve art?k üretilmeyecek gibi gözüküyor.

Vision’?n sistemi ?uydu ki ayn? özelliklere sahip olan i?lemciler üç farkl? türde piyasaya sürülüyordu. Basic sürüm standart internet kullan?c?lar? taraf?ndan tercih ediliyordu. Premium ise grafikerler taraf?ndan. Ultimate sürüm ise oyun ç?lg?nlar? için geli?tirilmi?ti. Ama sat??larda Intel’e bir türlü engel olamayan AMD bu ürününden zarar etmekten vazgeçti ve art?k AMD logolu Vision i?lemciler bizlerle olmayacak.


0 Yorumlar