Ana sayfa » Etiket arşivi » vision

\ \

AMD Vision işlemcileri

AMD, 2009 y?l?nda kullan?c?lar?n tercihlerini daha kolayla?t?rmak ve daha fazla verim ad?na Vision i?lemcileri geli?tirip piyasaya sürmü?tü. ?lk ç?kt??? aylarda oldukça ra?bet gören bu sistem aradan aylar geçtikçe gelen ?ikayetlerle birlikte büyük bir duraksama dönemine girdi ve art?k üretilmeyecek gibi gözüküyor. Vision’?n sistemi ?uydu ki ayn? özelliklere sahip olan i?lemciler üç farkl? türde piyasaya sürülüyordu. […]