Elektronik i?lemciler devlerinden biri olan AMD, tabletler için bir i?lemci daha geli?tirdi. Ve yeni geli?tirilen i?lemci hem Directx 11 destekliyor hem de çok daha dü?ük de?erlerde güç sarfediyor. Yeni i?lemcimizin ad? AMD Z-60 APU. AMD Z-60 APU içinde ekran kart?n? da bar?nd?r?yor.

Radeon ile birlikte geli?tirilen i?lemcinin grafik bölümü de Radeon taraf?ndan yap?ld?. ??lemcinin sa?lad??? performans ise 1 GHz. 1 MB boyutunda da ön belle?i bulunuyor. Özellikle yüksek güç gösterirken harcad??? az miktardaki batarya ömrüyle bizlerin takdirini toplayan bu i?lemcinin detayl? güç harcama de?erlerine a?a??dan bakabilirsiniz.

amd z-60 apu


0 Yorumlar