Yapt?klar? sald?r?larla dünya çap?nda tan?nan hacker grubu Anonymous, geçti?imiz gün Digiturk’ü hack’ledi. Peki ünlü ekip hangi bilgileri ele geçirdi? 28/02/2012 01:09 Küresel çaptaki eylemleriyle birçok platformda ad?n? duyuran Anonim tekrar ortaya ç?kt?.


Bir süre önce BTK’daki çok gizli belgelere eri?en ki?iler bu sefer Digiturk’ün web sitelerine sald?rd?. “Operation Digiturk” ad?yla ba?lat?lan ve Digiturk’ün eri?ime kapatt?rd??? Blogger ve ?nci Sözlük’e itafen düzenlenen kapsaml? sald?r?lar?n bu seferki dura?? konunun birinci ismi oldu.


0 Yorumlar