Nokia’n?n 41 megapiksellik kameraya sahip yeni cebi ile çekilen foto?raflar nas?l görünüyor? Nokia’n?n yay?nlad??? foto?raflar, 808 PureView’un bu dev çözünürlükteki kameras?yla nas?l foto?raf çekti?ini ortaya koyuyor.

Bir ?irketin kötü ç?kan foto?raflar? web sitesinde payla?mas?n? bekleyemeyiz, ancak bu foto?raflar yine de bize bir fikir verebilir. Foto?raflar?n net olmas?, renklerin canl? ve derinlik hissinin oldukça iyi verilmesi dikkat çekiyor. Sonraki sayfalar?m?zda daha Nokia 808 ile çekilmi? daha fazla foto?raf görebilirsiniz.


0 Yorumlar