Bu sabah Google arama sayfas?n? açan kullan?c?lar yeni bir doodle ile kar??la?t?.

Ünlü Alman fizikçi Heinrich Rudolf Hertz’in 155. do?um gününe özel haz?rl?d??? doodle’da, en önemli bulu?u yer ald?.

Berlin Üniversitesi’nde Helmholtz ve Kirchoff’un yönetimi alt?nda fizik çal??an Hertz, 1885’de Karlsruhe Üniversitesi’nde Fizik Profesörü unvan?n? ald?.


0 Yorumlar