App Store Türkçe yay?nla hizmet vermeye ba?lad?.

?OS cihazlarda çal??an App Store, dün geceden itibaren Türkçe yay?na ba?lad?. 2008 y?l?ndan beri aç?k olan App Store’u Türkçe olarak görebilmeniz için Türkiye hesab?n?z?n olmas? gerekiyor. ?OS cihaz?n?z?n Türkçe olmas? buna yetmiyor. Zira cihaz?n?z? Amerikan hesab?yla kullan?yorsan?z, App Stoe yine ?ngilizce olarak kar??n?za ç?kacakt?r.


What's Your Reaction?

Eğlenceli Eğlenceli
0
Eğlenceli
Nefret Nefret
0
Nefret
Beğendim Beğendim
0
Beğendim
Beğenmedim Beğenmedim
0
Beğenmedim
Şaşkın Şaşkın
0
Şaşkın
Geyik Geyik
0
Geyik

0 Comments