src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/07/apple-1.jpg” alt=”” title=”apple-1″ width=”499″ height=”364″ class=”alignnone size-full wp-image-767″ />

iMore sitesinin aç?klad??? bilgilere göre, önümüzdeki saatlerde birçok güçlü kaynaktan destek gelmesi halinde, Geleneksel Apple Sonbahar Etkinli?i 12 Eylül’de düzenlenecek gibi gözüküyor.

Apple’a yak?nl???yla tan?nan AllThingsD, iMore’un verdi?i tarihi do?rularken, Apple’?n 12 Eylül haftas?nda büyük bir etkinli?i gerçekle?tirece?ini de müjdeledi. The Verge sitesi de kendi kaynaklar?ndan ellerine 12 Eylül tarihini do?rulayan bilgilerin ula?t???n? bildirirken, yine Apple’a yak?nl???yla bilinen The Loop’dan Jim Dalrymple da 12 Eylül iddias? için “evet” dedi.

Birçok kaynak, Apple’?n 12 Eylül’de etkinlik düzenleyece?ini teyit ederken; lansman?n hangi ürünleri kapsayaca?? konusu ise belirsizli?ini koruyor. Kesin olarak 6.nesil iPhone ve yeni nesil iPod’lar?n bu lansmanda tan?t?lmas? beklenirken; kimi kaynaklar yeni nesil iMac ve 7,85 inçlik iPad Mini’nin de bu etkinlikte lanse edilmesini bekliyor.


0 Yorumlar