src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/08/arcelik-tasarruflu-klima.jpg” alt=”” title=”arcelik-tasarruflu-klima” width=”200″ height=”163″ class=”alignnone size-full wp-image-834″ />

Türk teknoloji devi Arçelik, A s?n?f? klimalara göre %50 daha az elektrik harcayan bir klima geli?tirdi. ?irketin bu klimaya verdi?i yeni ad ise “New Artcool Mirror Inverter Klima”

Resmi olarak yap?lan aç?klamalarda kliman?n nas?l bu kadar fazla tasarruf sa?lad??? da aç?kland?. Oda s?cakl???na göre de?i?iklik gösteren klimalar?n tersine düzensiz olarak aç?lma kapanma olay? bu klimada olmuyor. ??leyi? mekanizmas? sayesinde di?er klimalara göre daha h?zl? istenilen dereceye ç?kabilen klima, eksi 15 derecede bile s?cakl??? yeterli seviyeye çekebiliyor.

Kliman?n uzaktan kumandas? da var. Ayr?ca çok sessiz de çal???yor. Elektrik kesintisinden sonra otomatik olarak çal??mas? da ayr? bir özelli?i.


0 Yorumlar