Yeni ç?karaca?? iPhone 5 ve iPad Mini için i?letim sistemi çal??malar?n? son sürat devam ettiren Apple, dün ak?am saatlerinde beta a?amas?nda olan iOS 6’n?n 4. betas?n? yay?nlad?.

Bu yeni gelecek olan iOS 6 ile birlikte yenilikler genelde Facebook, App Store ve uygulamalar üzerine olacak. Toplam 282 MB olan Beta 4 versiyonu ?u anda indirmeye aç?k. ?steyen Apple kullan?c?s? indirip mobil cihaz?na kurabilir.

Ayr?ca iOS 6 ile birlikte harita ve trafik sistemini de üç boyutland?rma çal??malar? devam ediyor. Di?er firmalar?n da 3D çal??malar yürütmesi, i?letim sisteminin biraz gecikebilece?i sinyalini bizlere veriyor. Sistemin tamamen ne zaman sona erece?i ise henüz belli de?il

Developer üyeli?i olan kullan?c?lar a?a??daki linkten iOS 6 Beta 4’ü edinebilir.

?ndirmek için buraya t?klay?n?z


0 Yorumlar