src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/08/archos-101-xs-inceleme-300×171.jpg” alt=”” title=”archos-101-xs-inceleme” width=”300″ height=”171″ class=”alignnone size-medium wp-image-941″ />

Dünyam?zdaki tablet sevdas?na yeni bir firma daha eklendi. Fransa ç?k??l? olan Archos firmas? yeni tabletini tüm dünyaya tan?tt?. Archos, tablete 101 XS ad?n? verdi. Ayr?ca bu yeni tabletin 10.1 büyüklü?ünde, dev bir ekran? bulunuyor.

1 kilogram bile gelmeyen bu yeni tabletin a??rl??? sadece 600 gram. Ve dünyada bir ilk olan tabletin kal?nl??? sadece ve sadece 8 milimetre. Android i?letim sistemini kullanacak olan tabletin tasar?m? ise oldukça sade ve ??k gözüküyor. ?lk bak??ta biraz iPad’i and?rsa da ondan ay?racak d?? görünüm özellikleri de mevcut. Kendinden ayr? olarak bir klavyesi olan tablet, klavye ile bir ba?lant? arac?l???yla ba?l? durumda. Küçük bir kol hareketiyle dikey olarak aç?lan ekran ??k bir tasar?m sunuyor.

Henüz sat??a sunulmayan tablet için sonbahar aylar?n? bekleyece?iz. Amerika’da 400 dolardan sat?lacak olan tabletin Avrupa’daki fiyat? ise Amerika fiyat? ile ayn? orant?da olacak.


0 Yorumlar