src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/08/samsung-teksas-yatirimi-300×230.jpg” alt=”” title=”samsung-teksas-yatirimi” width=”300″ height=”230″ class=”alignnone size-medium wp-image-944″ />

Ak?ll? telefon sektöründe dünyada bir numaray? ele geçirmeyi ba?aran Samsung, ?imdi de bilgisayar teknolojisine el at?yor. ??lemci ve çipset üretimi yapacak olan Samsung, Teksas’ta kuraca?? fabrika için 4 milyar dolar yat?r?m yapacak. Ayr?ca bu fabrikada sadece bilgisayarlar için de?il, kendi ak?ll? telefonlar? için de yonga geli?tirilecek. Hatta gelen söylentilere göre telefon üzerinde daha fazla durulacak. Hem Güney Kore’de hem de Amerika’da fabrikas? bulunacak olan Samsung bu sayede üretimini de h?zland?rm?? olacak.

Kendi telefonlar? içine Quallcom ve Exynos i?lemci üretimini yapan Samsung burada da üretimini sürdürecek. Daha önce Teksas’ta 1 milyar dolarl?k yat?r?m yapan ve bunun sonuçlar? çok iyi ?ekilde alan Samsung, Teksas yat?r?m?n? katlayarak de?erlendirmek istiyor. 4 milyar dolarl?k yat?r?m ile bölgede 500 i?siz de i? bulmu? olacak.


0 Yorumlar