src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/asus-netbook-uretmeyecek-300×216.jpg” alt=”” title=”asus-netbook-uretmeyecek” width=”300″ height=”216″ class=”alignnone size-medium wp-image-1057″ />

Mobil ve ak?ll? telefon sektörünü al?p ba??n? yükselmesiyle bilgisayar sektörü büyük zararlara u?ruyor. En eski bilgisayar üreticilerinden Asus art?k netbook model bilgisayar üretmeyece?ini birinci a??zdan aç?klad?. Bir konu?ma düzenleyen Asus CEO’su, stoklar tükendikten sonra üretime tekrar ba?lamay? dü?ünmediklerini dile getirdi.

Geçti?imiz aylarda son üretti?i model Eee PC ile asl?nda güzel bir sat?? say?s?na ula?an Asus’un neden böyle bir strateji uyguland??? net olarak bilinmiyor. Art?k netbook yerine ultrabook üretecek olan Asus, netbookta ya?ad??? zarar? buradan kar??lamak istiyor. Asus ultrabooklar hem adha ince hem de yeni nesil SSD depolama birimleri içeriyor. Netbook piyasas?ndan daha önceden çekilen ?irketler aras?nda Dell ve Toshiba da var. Samsung ise yak?n bir tarihte üretimi durduraca??n? beyan etmi?ti.


0 Yorumlar