src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/amazon_kindle_fire_hd_tanitildi-300×160.png” alt=”” title=”amazon_kindle_fire_hd_tanitildi” width=”300″ height=”160″ class=”alignnone size-medium wp-image-1061″ />

Türkiye’de sat??a sunulmayaca?? kesin olarak aç?klanan Amazon Kindle Fire HD sonunda tan?t?ld?. Amerika’da gerçekle?tirilen lansman ile tüm teknoloji sektörüne tan?t?lan Amazon Kidnle Fire HD önce ç?kan modellerine göre önemli bir ilerleme kaydetmi? gibi görünüyor.

8.9 inç boyutunda asl?nda dev ama tablete göre ideal bir ekrana sahip olan Amazon Kindle Fire HD’yi az da olsa inceleme f?rsat? bulduk. 1920×1200 çözünürlü?ü sayesinde mükemmel bir HD görüntü kalitesi sa?layan Amazon Kindle Fire HD di?er Android tabletler rahatl?kla sollayacak gibi gözüküyor. Teknik özelliklerinin yan? s?ra tasar?m?yla da ??kl?k ve zarifli?i temsil eden Amazon Kindle Fire HD, di?er tabletlerin abart?l? tasar?mlar?ndan uzak bir izlenim sunuyor. Tablette 1 GB Ram sanal bellek bulunuyor. Wi-fi da bulunan tablet, w-fi kapsam?nda iPad’den yüzde 41 daha fazla verim ve h?z sa?l?yor.


0 Yorumlar