Daha önceki yaz?lar?m?zda sizlere tan?tm?? oldu?umuz Asus VivoBook’un Türkiye’de sat??a sunulacak fiyat? aç?kland?. Son teknoloji ile üretilen bilgisayarlar sahip olduklar? özelliklerle de oldukça göz dolduruyor. Gerçekle?tirilen bir lansmanda tan?t?lan Asus VivoBook’un fiyat? Türkiye ?artlar?an göre de oldukça uygun.

Birçok modeli buluncak olan Asus VivoBook Türkiye fiyat? 500 dolardan ba?layarak 979 dolara kadar ç?kacak. ?ki farkl? model ile bizlerle bulu?acak olan Asus Vivobooklar Windows 8 i?letim sistemine sahip olacak ve e?er kullan?c? isterse SSD hard disk alma ?ans? da olacak ama tabi boyutu dü?ecek. Asus Vivobook tan?t?m trailer?n? a?a??dan izleyebilirsiniz.


0 Yorumlar