src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/gmail_editin-300×194.jpg” alt=”” title=”gmail_editin” width=”300″ height=”194″ class=”alignnone size-medium wp-image-1468″ />

Google’?n en çok kullan?lan servislerinden biri olan gmail’e geçti?imiz gün yeni bir özellik daha getirildi. Birçok alanda kullan?labilir olmas? nedeniyle tercih edilen gmail üzerinden art?k h?zl? mesaj gönderebileceksiniz. Yukar?daki resimde de gördü?ünüz gibi art?k mesaj gönderirken ayr? bir pencere sizleri kar??l?yor.

Gmail üzerinden h?zl? eposta, h?zle mesaj bölümünü ise gmail anasayfas?ndayken sa? altta bulunan simgeden açabilirsiniz. Oldukça basit bir tasar?mla bizlere sunulan h?zl? eposta belli ayarlarla daha fazla özelle?tirilebiliyor. E?er gerekli butonu bulamad?ysan?z normal eposta göndermeye girdi?inizde Google sizi otomatik olarak uyaracak.


0 Yorumlar