ASUS ZenPower

Teknoloji ne kadar geli?irse geli?sin, ak?ll? telefonlar ne kadar güçlenirse güçlensin her zaman güçlenmeyen tek bir yanlar? var: batarya ömürleri. Bir gün içerisinde s?radan bir kullan?mla bile biten telefon ?arjlar? ?u anda sektörün en büyük sorunlar?ndan biri gibi duruyor. Yan?m?zda sürekli olarak kaba ?arj cihazlar? ta??mak da biraz s?k?nt?. Asus ise bu derdi az da olsa sona erdirecek bir ürününü Türkiye’de sat??a sundu: ASUS ZenPower. Sadece kredi kart? büyüklü?ünde olan ZenPower ile adaptör kadar h?zl? bir ?ekilde telefonunuzu ?arj edebilirsiniz. Ayr?ca ASUS ZenPower fiyat? sadece 59 TL.

Kredi kart? boyutunda, 10050mAh kapasiteli ve adaptör kadar h?zl?
Yaln?zca 215 gram a??rl???nda ve 22mm kal?nl???ndaki ASUS ZenPower yaln?zca bir kredi kart? boyutunda. 10050mAh kapasitesi ve iOS’tan Android’e tüm i?letim sistemlerine uyumlulu?uyla, gün boyunca sürekli seyahat eden kullan?c?lar?n kurtar?c?s? olacak. ASUS ZenPower, 2.4A ç?k?? özelli?i sayesinde, ak?ll? telefonlar? orijinal bir adaptör kadar h?zl? ?arj ediyor. ASUS’a özel PowerSafe teknolojisi ise, s?cakl?k, giri? ve ç?k?? volta?lar? gibi de?erleri anl?k olarak kontrol ediyor ve k?sa devreye kar?? koruma sa?layarak kullan?c?n?n, telefonunu en yüksek güvenlik derecesiyle ?arj etmesini sa?l?yor.


Tek dolumda 3 kereden fazla ?arj

6 saatlik bir dolumun ard?ndan ortalama bir ak?ll? telefonu 3 kereden fazla ?arj edebilen ZenPower, adeta avuca s??an bir güç santral?. Toplamda 5.000 kez tam kapasiteyle kullan?labilen ASUS ZenPower, 6 adet uluslararas? güvenlik sertifikas? ve 11 koruma katman?yla kullan?c? ve cihaz güvenli?ini maksimum seviyeye ç?kar?yor.


ZenPower ASUS E-shop aç?l???na özel k?sa süreli?ine 99 TL yerine 59 TL

ASUS’un güç ve güzellik aras?ndaki mükemmel uyumu yans?tan Zen tasar?m?, ASUS ZenPower’?n hafif alüminyum kaplamas?nda hissediliyor. Ergonomik tutu?unun yan? s?ra ??k hatlar?yla kullan?c?lar?n stillerine de uyum sa?layan ASUS ZenPower alt?n, gri, siyah, mavi ve pembe renk seçeneklerinde tüketicilere sunuluyor. Ayr?ca, siyah, k?rm?z?, sar? ve mavi renk seçenekleriyle sunulan ZenPower Bumper aksesuar? ile de ta??nabilir ?arj cihaz?n?n koruma katman? güçlendirilebiliyor.

ASUS E-shop’da sat??a sunulan ASUS ZenPower, E-shop aç?l???na özel olarak k?sa bir süreli?ine yaln?zca 59 TL’ye sat?n al?nabiliyor!


0 Yorumlar