18 ve 21 Ekim tarihleri aras?nda düzenlenecek olan Bili?im Profesyonelleri Semineri’nde birbirinden ba?ar?l? i? adamlar? kat?lacak. Seminerdeki ana konu ise i? zekas? olacak. Teknoloji üzerine geli?melerin de tan?t?laca?? seminer Bodrum’da düzenlenecek.

Bili?im Profesyonelleri Semineri’nde hiçbir kamu ?irketi yer almayacak; tüm çal??malar özel sektör üzerine gerçekle?ecek. E?er isterseniz siz de ücretsiz olarak Bodrum’da gerçekle?ecek olan seminere kat?labilir, y?l?n fikirlerini edinebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya t?klay?n?z.


0 Yorumlar