src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/10/ivy_bridge_celeron_cikis_tarihi-300×206.jpg” alt=”” title=”ivy_bridge_celeron_cikis_tarihi” width=”300″ height=”206″ class=”alignnone size-medium wp-image-1327″ />

Intel, yeni nesil i?lemcilerini yava? yava? piyasaya sürmeye ba?lad?. i serisini ç?kard?ktan sonra daha yava? i?lemciler yapmamas? konusunda tepki alan firma, daha yava? i?lemciler de üretiyor. Bu i?lemcilerin üretimine Ivy Bridge Pentium ile ba?layan Intel, devam?n? da getiriyor.

Geçti?imiz gün Intel’den yap?lan aç?klamada Ivy Bridge Celeron’un 2013’ün ilk aylar?nda bizlere sunulaca?? bildirildi. Ivy Bridge Celeron i?lemcielr 22nm teknolojisiyle üretilecek ve iki üretilecek i?lemci de 2.7 GHz performans? sa?layacak. Yine de 2013 gibi bir senede bu i?lemcilerin teknolojiyi yakalayamaya?? dü?ünülüyor. Intel’in tepkilere kan?p zarar etmesi i?ten bile de?il.


0 Yorumlar