Chattp ile konu?ma eklentilerine son! E?er siz de web sitenize veya blogunuza chat sistemi eklemek istiyorsan?z bunu hiçbir kurulum yapmadan gerçekle?tirebilirsiniz. Tek yapman?z gereken a?a??daki yaz?m?z? dikkatlice okumak olacak.

Özellikle WordPress ve Joomla kullan?c?lar?n yönelik geli?tirilen eklentiler birçok alanda kolayl?k ve pratiklik sa?lamaya devam ederken bu kullan?c?lar?n en çok arad??? eklenti ku?kusuz chat eklentisi. A?a??da verecek oldu?umuz adresten sisteme kendi sitenizi eklemenizin ard?ndan istedi?iniz gibi siteniz üzerinden konu?abilrisiniz. Ayr?ca basit bir sistem olmayan Chattp’de kendi kullan?c? ad?n?z? da seçebilirsiniz. Facebook tarz? bildirim ?ekli de chat sistemine ayr? bir pratiklik kat?yor.

Chattp kay?t ol


0 Yorumlar