Çin tüm ürünlerdeki ‘abartma’ politikas?n? teknoloji araçlar? için de uygulamaya ba?lad?. Hem de bu kez ‘araklama’ yok. Harbi Çin mal?!

Çin’de bir teknoloji ?irketi, dünyan?n en büyük LCD ekranl? televizyonunu üretti. Geçti?imiz günlerde bas?na tan?t?m? yap?lan dev LCD ekran tam 3 buçuk metrekare. Televizyonun ekran? toplam 8 milyon pikselden meydana geliyor. Çoklu dokunmatik özelli?i bulunan ekran, 82 ekran bir televizyonun yakla??k 12 kat? büyüklü?ünde.

K?sa boylar?yla bilinen Çinlilerin 3.5 metrekarelik dokunmatik özellikli LCD ekranla nas?l ba?a ç?kaca?? merak ediliyor. 


0 Yorumlar