class=”alignnone size-medium wp-image-242″ style=”border-style: initial; border-color: initial;” title=”9b3481fb6a9f1a919663003c8dd093c1″ src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/03/9b3481fb6a9f1a919663003c8dd093c1-300×225.jpg” alt=”” width=”300″ height=”225″ />

 

‘Bu zamanda ?nternet’e dü?man ülke mi olur?’ demeyin. Maalesef var. Üstelik çok tan?d?k bir isim de listede…

Dünyaca ünlü medya takip kurulu?lar?ndan Reporters Without Borders’?n yay?nlad??? ‘?nternet’in Dü?manlar?’ listesinin sonuncusu yay?nland?. ?nternet özgürlü?ünü k?s?tlayan ülkeler aras?nda Türkiye de var.

?irketin raporu iki ba?l?k halinde yay?nlanm??. Bunlardan birincisi ‘?nternet dü?man?’ ülkeler. ?kinci ba?l?k ise içinde Türkiye’nin de oldu?u ‘Gözetim Alt?ndaki Ülkeler’. Rapora göre, ?nternet ve sosyal a?lar, protesto, uluslararas? kampanya ve bilgi dola??m? için yo?un olarak kullan?l?yor. Bu da çevrimiçi ifade özgürlü?ü için sorun te?kil ediyor.

?irketin ‘?nternet dü?man?’ ülkeleri ?unlar: Burma, Kuzey Kore, Suudi Arabistan, Çin, Küba, ?ran, Suriye, Türkmenistan, Özbekistan ve Vietnam.

‘Gözetim alt?ndaki ülkeler’ ise ?öyle s?ralanm??: Avustralya, M?s?r, Fransa, Hindistan, Kazakistan, Lanka, Tayland, Tunus, Türkiye, Malezya, Rusya, Güney Kore, Sri Birle?ik Arap Emirlikleri.

 

 

 

 


0 Yorumlar