src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/08/creative-cam-syncs-hd-ve-cam-connect-hd-1080-300×148.jpg” alt=”” title=”creative-cam-syncs-hd-ve-cam-connect-hd-1080″ width=”300″ height=”148″ class=”alignnone size-medium wp-image-995″ />

?nternet üzerinden online olarak mesajla?mam?zdan sonra görüntülü konu?ma devri de ba?lam??t?. ?u s?ralar iyice zirve yapan kameral? ve sesli konu?malar için gerekli olan web kameralar?nda Creative taraf?ndan bir devrim gerçekle?tirildi.
Creative Cam Sync HD ve Cam Connect HD 1080 piyasaya süren Creative, yüksek kaliteli kameralar?yla iyi sat?? yapacak gibi gözüküyor.

?nternet h?z?n?n da doruklara ula?t??? günümüzde 1080p görüntünün anl?k aktar?m?nda yine de baz? aksakl?klar ya?anabilir. Türkiye’de zaten kullan?lamaz gibi bir ?ey bu internet h?z?yla. Creative Cam Sync HD ve Cam Connect HD 1080 kameralar? kullan?c?lar HD görüntü kaydetme ve izletme imkan? sunuyor. Creative Cam Sync HD 720p görüntü deste?i sa?larken Creative Cam Connect HD 1080p kalitesinde görüntü sa?l?yor. 1080p, ?u ana kadar geli?tirilen en büyük çözünürlük. Sony de bu s?ralar yeni bir görüntü destekleyicisi üzerinde çal??t???n? belirtmi?ti.


0 Yorumlar