src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/08/panasonic-8k-televizyon-300×215.jpg” alt=”” title=”panasonic-8k-televizyon” width=”300″ height=”215″ class=”alignnone size-medium wp-image-998″ />

Dünyan?n en büyük televizyon üreticilerinden Panasonoic Sony’ye meydan okudu. Geçti?imiz günlerdeki haberimizde Sony’nin 1080p’yi y?kmak için 4K görüntü sa?layan bir televizyon üzerinde çal??t???n? duyurmu?tuk. Ama Sony daha o televizyonu üretemeden Panasonic’teki mühendisler 8K televizyonu geli?tirme?ti!

IFA 2012 fuar?nda tan?t?lan televizyon fuardakiler taraf?ndan büyük hayranl?kla kar??land?. 145 inçlik bir boyuta sahip olan Panasonic 8K televizyon, Japon bir firmayla ortak bir çal??ma içerisinde haz?rlan?yor. ?u an için üretimine ba?lanmayacak olan televizyon 2020 y?l?nda seri üretime geçecek. ?u an geli?tirilmi? en net televizyonlardan bile 16 kat daha net bir görüntü sa?layan televizyonun bir pikselinde bile bulan?k veya kar???k bir görüntü bulam?yorsunuz.


0 Yorumlar