src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/08/curiosity-mars-ilk-kaya-parcaladi-300×224.jpg” alt=”” title=”curiosity-mars-ilk-kaya-parcaladi” width=”300″ height=”224″ class=”alignnone size-medium wp-image-934″ />

K?sa bir süre önce Mars’a ula?an ve bize Mars’tan renkli foto?raflar? yollayan Curiosity adl? uzay arac? Mars’taki ilk kayas?n? parçalamay? ba?ard?. Yaln?z bu parçalama olay? da basit bir olay de?il. Vurma yöntemiyle k?rm?yor da üzerindeki lazer ???nlar?yla parçal?yor kayalar?. Bu sayede kayalar?n biyolojik yap?s? da incelenmi? oluyor.

10 saniye içinde toplam 30 kere hamle yapan Curiosity, kayay? rahatl?kla parçalamay? ba?arabildi. Bu uzay arac?n?n i?i burada da bitmiyor. Haliyle kayalar? dünyaya gönderemedi?i için kayan?n yap?s?n? kendi sistemi içinde ara?t?rarak dünyaya verilerini yollayacak. Curiosity’nin o inan?lmaz gücünü tan?mlayacak olursak; saniyenin 5 milyarda biri gibi bir sürede 1 milyon watt gücünde bir lazer ???n? gönderiyor.

Bu dayan?lmaz güce kar?? yapacak hiçbir ?eyi olmayan kayadan ne haberler gelece?ini hep beraber görece?iz.


0 Yorumlar