src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/09/Dell-Inspiron-11.jpg” alt=”Dell Inspiron 11″ width=”540″ height=”442″ class=”alignnone size-full wp-image-4013″ />

Dell yeni ultrabookunu tan?tt? bizlere. Microsoft’un Windows 8’e getirdi?i güncellemeyi, Windows 8.1’i kullanacak olan Dell Inspiron 11 isminden de anla??labilece?i gibi 11 inçlik bir ekrana sahip ve ekrandan da yönetebiliyor bilgisayar, dokunmatik ekran. Yaz aylar?nda tatil tela?? ve zevkinin ard?ndan art?k sonbahar ve k??la birlikte al??veri? dönemi ba?l?yor ve teknoloji firmalar? da kendi yeni ürünlerini art?k sat??a sunuyor. 11.6 inçlik ekran?yla çok iyi bir görüntü sunmas? beklenen yeni nesil diz üstü bilgisayar?n tüm teknik özellikleri bizlere aktar?lm?? de?il. O yüzden bu yaz?m?zda sadece ürün hakk?ndaki yorumlar?m?z? sizlere aktaraca??z. Tüm bilgiler aç?kland???nda ise Dell Inspiron 11 özellikleri konusunu sizlere sunaca??z.

AMD i?lemciye sahip olan Dell Inspiron 11 8 saate kadar kullan?m ömrü sunuyor. Pil ömrü konusunda kullan?c?lar? iyi tatmin edecek gibi gözüken Dell Inspiron 11 fiyat? olarak 349 dolar aç?kland?, ancak gelen bilgilere göre farkl? paket seçenekleri de bulunuyor ve 349 dolar sadece ba?lang?ç fiyat?. Ön ve arka yüzünde kamera bar?nd?ran ultrabook HDMI ç?k???na da sahip. Goril Cam özelli?iyle de farkl? anlamda dikkat çeken, kategorisindeki di?er ürünlerden ayr?lan Dell Inspiron 11 Microsoft Office yüklenmi? olacak ellerinize geçecek. Bakal?m Dell’in bu ürünü Türkiye’de ne kadara ve ne zaman sat??a sunulacak?


0 Yorumlar