src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/09/Xperia-Tablet-Z.png” alt=”Xperia Tablet Z” width=”600″ height=”300″ class=”alignnone size-full wp-image-4016″ />

Tablet sektörüne yava? yava? verdi?i de?eri art?rmaya ba?layan Sony’den yeni bir tabletin daha haberi geldi: Xperia Tablet Z. Normal bir tabletten çok daha farkl? özelliklere sahip olan Xperia Tablet Z en çok han?mlar?n i?ine yarayacak. Çok farkl? bir karar al?p mutfakta ve yemek yap?m?nda fazla zaman harcayan kad?nlar? dü?ünen Sony, Xperia Tablet Z’yi Kitchen Edition adl? ba?ka bir kitle daha sat??a sundu. Bir metre derinli?e sahip olan suya girse bile su geçirmeyen özelli?e sahip olan yeni nesil tablet hem teknik özellikleri hem de görüntü kalitesiyle hayran b?rak?yor.

32 GB’l?k dahili haf?zaya sahip olan Sony Xperia Tablet Z içerisinde binlerce yemek tarifi bar?nd?racak ve ayn? zamanda mutfakta i?inize yarayacak birkaç farkl? uygulamay? da içerisinde bulunduracak. E?er Xperia Tablet Z Kitchen Edition almak isterseniz yan?nda mutfakta sabit durmas? için ayr? bir sabitleyiciye de ücretsiz sahip olacaks?n?z. Yemeklerin derecesini ölçme özelli?ine de sahip olan Xperia Tablet Z bu sayede yemeklerin yanmas?n?n tamamen önüne geçecek. Xperia Tablet Z fiyat fiyat konusuna de?inelim bir de. Ürünün fiyat? 649 dolar, ülkemizde ne kadar fiyatla veya ne zaman sat??a sunulaca?? hakk?nda ?u ana kadar bir bilgi verilmi? de?il.


0 Yorumlar