src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/mail.jpg” alt=”” title=”mail” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1517″ />

Mail yaz?l?mlar? aras?nda bu aylarda amans?z bir yar?? devam ediyor. Yaz aylar?nda Google bir aç?klama yapm??t? ve Gmail’in dünya üzerinde en çok kullan?lan mail servisi oldu?unu söyleyerek övünmü?tü. Ama ard?ndan comScore adl? analiz ?irketi Google’?n aç?klad??? bilgilerin yanl?? oldu?unu bizlere bildirmi?ti.

Aradan aylar geçti ve art?k Gmail gerçekten lider konumda. Yine comScore taraf?ndan yay?mlanan analiz bilgilerine göre Gmail ?u an internet üzerinde kullan?lan en büyük mail servisi durumunda. Arkas?ndan ise tabi ki Hotmail geliyor. Üçüncü s?rada da tahmin edebilece?iniz gibi YahooMail bulunuyor. E?er Outlook servisi biraz daha yayg?nla??rsa Hotmail tekrar birinci s?raya ç?kabilir.


0 Yorumlar