src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/ttnet_fiyat-300×153.jpg” alt=”” title=”ttnet_fiyat” width=”300″ height=”153″ class=”alignnone size-medium wp-image-1514″ />

Türkiye’de ?u an en çok kullan?c?ya internet ba?lant?s? sa?layan internet sa?lay?c?s? TTNET, 1 Aral?k 2012’den itibaren fiyatlar?nda zamma gidiyor. Ülkemize birçok de?er kazand?ran TTNET uzun süredir fiber internet üzerinde de çal???yordu ve san?r?z bu çal??malar bizim faturalar?m?za yans?yacak.

Yine TTNET bünyesinde en çok tercih edilen internet paketi olan NETLIMITSIZ’de de fiyat art?r?m?na gidildi. Bilindi?i gibi ücret daha önceden 59 TL idi ve Aral?k’tan sonra 63 TL olacak. E?er Aral?k’tan sonra internet ba?lat?rsan?z evinize önümüzdeki senenin May?s ay?na kadar ücretsiz wi-fi da kazanm?? olacaks?n?z. Di?er tüm fiyat listesi yukar?daki görselde bulunmaktad?r.


0 Yorumlar