Amerikan’?n uzay meki?i Olan Endeavour 7 ki?ilik astronotlar? ile birlikte Californiae Eyaletindeki Edwards hava sahas?na ini? yapt?.Nasa televizyonu taraf?ndan da bizzat canl? yay?nlanan görüntülerde, uzay meki?inin güzel bir havada Amerika’n?n bat?s?nda yer alan Mojave çölündeki Edwards hava sahas?na Türkiye Saati ?le 23:25 sular?nda yava? yava? ini? yapt??? izlenildi.

Amerikan Havac?l?k ve Uzay Kurumu: olumsuz hava ?artlar?ndan ötürü meki?in do?udaki Florida’ya inmesinden vazgeçmi?ti.Uzay Meki?inin yörüngeden ayr?lmak üzere motorlar?n? ate?ledikten sonra California’ya do?ru süzülmesi sadece 1 saat 3 dakika sürdü.


0 Yorumlar