src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/02/vetek.jpg” alt=”” title=”vetek” width=”287″ height=”238″ class=”alignleft size-full wp-image-147″ />Dünya, bu hafta sonu çok nadir görülen bir gök olay?na tan?kl?k edecek. Jüpiter, Venüs ve Ay, bir gün boyunca birbirlerine yakla?acak ve gökte görülmeye de?er bir düzen olu?turacak.

?nternet üzerinden izleyebilecek “Üçlü birle?me” ad? verilen süreçte, üç gök cismi dün ve bugün gece birbirlerine yakla?acak. Dün gece TS? 04.30’da ba?layacak olam üçlü birle?me, Pazar gecesi ayn? saatte tekrarlanacak. Jüpiter, Venüs ve Ay’?n hareketlerini, Slooh Uzay Kameras? takip edecek. Kameran?n çekti?i görüntüler, http://events.slooh.com/ adresinde yay?mlanacak.


0 Yorumlar