src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/10/eset_11.11.jpg” alt=”” title=”eset_11.11″ width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1399″ />

Kaspersky teknoloji dünyas?n? ?a?k?na çeviren bir aç?klama yapt?. Tüm dünya birkaç tane i?letim sistemiyle gayet memnunken ESET’ten gelen aç?klama olaylar? bir anda tersine çevirdi. Kaspersky Lab CEO’su Eugene Kaspersky, ki?isel internet sitesinde yapt??? aç?klamada yeni bir i?letim sistemi üzerinde çal??t?klar?n? belirtti.

Güvenlik sorunlar?n? en aza indirmeyi hedeflerini belirten Kaspersky, ülkeleri siber sald?r?lardan korumak için bu sistemin çok ararl? olaca??n? da belirtti. ??letim sisteminin ad? henüz aç?klamad? ama kod ad? olarak 11.11 verildi. ?unu da belirtelim ki i?letim sisteminin betas?n?n yay?mlanmas? bile bir y?ldan fazla bir süre alacakt?r. Bakal?m nas?l bir ?eyle kar??la?aca??z.


0 Yorumlar