src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/10/li-ion_pil.jpg” alt=”” title=”li-ion_pil” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1396″ />

iPad Mini ile birlikte ilk defa kullan?lacak olan Li-ion pillerin özellikleri yava? yava? gün ?????na ç?kmaya devam ediyor. Henüz Apple taraf?ndan resmi bir aç?klama gelmese de pilin birçok foto?raf? internete dü?mü? durumda. iPad Mini için tasarlanan li-ion pilin boyutu tam 7 inç.

Tabi do?al olarak böyle devasa bir pil boyutu duydu?unuzda çok fazla batarya süresi bekleyeceksiniz ama öyle de?il. iPad Mini çok fazla güç harcayacak ve Full HD ekrana sahip oldu?u için bu de?er yüksek olacak. E?er bu pil kesin olarak iPad Mini ile kullan?lmaya ba?lan?rsa Google Nexus ve Kindle Fire HD’de de kullan?lacak. Ve tabi ki yeni ç?kacak olan telefonlar?n vazgeçilmezi olaca??n? söyleyebiliriz.


0 Yorumlar