src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/08/Exper-UltraNote-Q5V-531.jpg” alt=”Exper UltraNote Q5V-531″ width=”300″ height=”300″ class=”alignnone size-full wp-image-3922″ />

Ülkemizin en büyük teknoloji üretici ve geli?tiricilerinden olan Exper, ultrabook serisine bir yeni model daha ekledi. Exper UltraNote Q5V-531 ad?yla sat??a sunulan yeni cihaz klasik tasar?m?yla pek de göze batan ?eyleri sevmeyen kullan?c?lara hitap ederken teknik özellikleriyle de fazlas?yla ki?inin dikkatini çekecek gibi gözüküyor. Performans bak?m?ndan mükemmel bir canavara benzeyen Exper UltraNote Q5V-531 fiyat – performans kar??la?t?rmas?nda di?er ultrabooklara göre gayet uygun. ?imdi Exper UltraNote Q5V-531 özellikleri listesini tek tek aktarmaya ba?layal?m. Yeni nesil ultrabook Windows 8 i?letim sistemi kullanacak, yani bu da Windows 8.1 ç?kt???nda ücretsiz olarak yükseltme ?ans?n?z bulunacak demektir.

Exper UltraNote Q5V-531 gücünü 2.6 GHz kapasiteye sahip olan Intel Core i5 serisi bir i?lemciden al?yor. ??lemcideki bu h?z?n? 8 GB’l?k DDR3 RAM’iyle desteklemi? olan ultrabook Nvidia GeForce GT 635M 1 GB ekran kart?yla da mükemmel bir görüntü kalitesi sunacak gibi. Exper UltraNote Q5V-531’in tek eksi yan? olarak depolama biriminin HDD oldu?unu söyleyebiliriz. 750 GB depolama alan? sunan cihaz di?er özelliklerde pek h?zl? olmas?na ra?men veri okuma ve yazmada pek de ba?ar?l? olamayacak. Pil ömrü 3.5 saate kadar olan ultrabook 1 megapiksellik kameray? da ön yüzünde bar?nd?r?yor. Exper UltraNote Q5V-531 fiyat? hakk?nda henüz kesin bir bilgi gelmi? de?il.


0 Yorumlar