Nintendo 2DS

Do?u Asya’n?n önde gelen teknoloji firmalar?ndan biri olan ve ayn? zamanda oyun konsollar?n?n da en güçlü isimlerinde biri say?lan Nintendo yeni oyun konsolunu duyurdu. Nintendo 2DS ad?yla tan?t?m? gerçekle?tirilen yeni oyun konsolu DS ailesinin en son üyesi olarak bizlerle bulu?acak. 3DS’in yeni modeli olarak tan?t?lan Nintendo 2DS sistem özellikleri olarak 3DS ile ayn? özellikleri ta??yor, ancak baz? 3DS özellikleri 2DS’te yer almamakta. Nintendo 2DS’in 3DS’ten olan fark? ise donan?mlar?n daha güçlü olmas?. Maalesef Nintendo 2DS, di?er DS cihazlar? gibi katlanam?yor. ?ki ekrana sahip olan yeni oyun konsolu alt taraf?nda dokunmatik alan bulundururken üst tarafta tu?larla çal???yor.

Nintendo 2DS ç?k?? tarihi olarak 12 Ekim gösterildi. Donan?msal özellikleri ile daha iyi bir oyun performans? sunacak olan yeni oyun konsolu fiyat bak?m?ndan da bizleri rahatlat?yor. Nintendo 2DS fiyat? sadece 129.99 dolar olarak aç?kland?, tabi konsolun ülkemize gelip gelmeyecek oldu?u hakk?nda henüz bir aç?klama gelmi? de?il; bunun pek de mümkün oldu?unu dü?ünmüyoruz, hiç de?ilse ilk dönemlerde. Nintendo ayn? zamanda yeni oyun konsolu için tan?t?c? bir fragman da payla?t?. Fragmanda konsolun teknik özelliklerine de?inilmezken gösteri?e önem verilmi?. ??te Nintendo 2DS videosu, bol keyifli seyirler.


0 Yorumlar