Facebook’un hisselerinin bir k?sm?n? halka sunaca?? haberleri do?ruland?. Facebook kesin tarihi aç?klayacak.

Facebook’un Yahoo’yla aras?ndaki davan?n süreci nas?l etkileyece?i merak edilirken Wall Street Journal’in haberine göre Facebook, 18 May?s’ta halka arz i?lemini gerçekle?tirecek.

 

 


What's Your Reaction?

Eğlenceli Eğlenceli
0
Eğlenceli
Nefret Nefret
0
Nefret
Beğendim Beğendim
0
Beğendim
Beğenmedim Beğenmedim
0
Beğenmedim
Şaşkın Şaşkın
0
Şaşkın
Geyik Geyik
0
Geyik

0 Comments