facebook_hashtag

Sosyal medya platformlar?ndaki rekabet git gide k?z???yor ve yeni özellikler arka arkaya s?ralan?yor, rakiplerinin gerisinde kalmamak için kendini yenileyemek için çaba sarfeden Facebook, ?imdi de yeni bir özelli?i kullan?c?lar?na sunuyor. Facebook, iOS ve Android uygulamalar? için mesajla?ma bölümüne be?en butonu ekledi.

Facebook, mobil uygulamas? için ekledi?i özellikleri bazen duyurmayan Facebook, bu özelli?i de sessiz sedas?z gün yüzüne ç?kartt?. Bu özellik ilk olarak birkaç ay önce “Path” uygulamas?nda görünmü?tü. Ancak be?en simgesi yerine onay i?areti olan simgeyi kullanan Path, belki de Facebook için bir esin kayna?? olmu?tur.


0 Yorumlar