src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/facebook_messenger-300×271.jpg” alt=”” title=”facebook_messenger” width=”300″ height=”271″ class=”alignnone size-medium wp-image-2128″ />

Dün size haberini yapt???m?z sesli görü?me imkan? sunan Facebook Messenger Kanada’dan sonra Amerika’da da uygulamalar aras?na girdi. Tamamen ücretsiz olarak ak?ll? telefonlar?n?z üzerinden sesli görü?me yapman?z? sa?layan bu sistem ?imdilik sadece wi-fi ba?lant?s? ile sa?lanabiliyor ama Facebook’un bunu 3G ve 4G’de de devreye sokmak için çal??malar yürüttü?ünü biliyoruz.

Skype ile birlikte yürütülen çal??malar sonucunda geli?tirilen sistem telefon operatörlerinin yava? yava? sonunu getirecek gibi gözüküyor. Facebook üzerinden chat ile SMS sat??lar?nda büyük bir darbe alan operatörler ?imdi de TL sat???nda kötü anlar ya?ayabilirler. Ancak ?öyle de bir gerçek var ki bu sistemin tüm dünyaya yay?lmas? birkaç ay? bulacakt?r.


0 Yorumlar