src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/02/facebook.jpg” alt=”” title=”facebook” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2269″ />

?nternetin en büyüklerinden olan Facebook’un radikal kararlar? arka arkaya geliyor. ?yice kendine kapan?k bir yaz?l?ma dönü?meye ba?layan Facebook, Grap Search ile birlikte kullan?c?lar?n? biraz olsun Google’dan uzakla?t?rmaya çal??m??t?. Bu yaz?l?m?ndan ?u ana kadar bekleneni alan geli?tiricilerden bir yeni karar daha geldi.

Bundan böyle Facebook hesab?na giri? yapmayan kimse herkese aç?k olan sayfalarda bile hiçbir bilgiyi göremeyecek. Bu da demek oluyor ki art?k facebook hesab?n?za giri? yapmadan en facebook sayfalar?n? görebileceksiniz, ne de herkese aç?k olan ki?i profil bilgilerini. Bu atakla da Facebook’un interneti tamamen ele geçirmek istedi?ini rahatl?kla anlayabiliriz. Grap Search planlar? da tutarsa o zaman Google’a büyük bir hamle inmi? olur.


0 Yorumlar