src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/02/bilgi_calinam.jpg” alt=”” title=”bilgi_calinam” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2272″ />

Sahte al??veri? siteleri ad?na aç?lan sahte hesaplar ile size gelen maillerin ço?u doland?r?c?l?ktan ba?ka bir amaca hizmet etmiyor. Hackerlar taraf?ndan olu?turulan bu mail adresleri ya bir kredi kart? arac?l?k ?irketinin ad?n? kullan?yor ya da bir al??veri? sitesinin, bu durumda hedef edinen en büyük kitle kad?nlar.

Bu gibi doland?r?c?l?klardan kurtulmak için girdi?iniz siteleri iyi bilin, ayr?ca s?k kullan?lan özelli?ini kullanman?z da yarar?n?za olacakt?r. Maille gelen kampanyalar? elinizden geldi?ince göz ard? etmeye bak?n. Gerekiyorsa maildeki linke t?klamay?n, direkt olarak al??veri? sitesini aç?n ve kampanyay? kontrol edin. Son olarak da ödeme sistemlerinin adreslerini iyi kontrol edin. Paypal, Visa ve Mastercard, bir de Moneybrookers geçmeyen sitelerden pek al??veri? yapmay?n. Sitelerde SSL logosunun bulunup bulunmad???na da dikkat edin.


0 Yorumlar