src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/facebook_turk.jpg” alt=”” title=”facebook_turk” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1582″ />

Facebook markas? bir Türk taraf?ndan tescil edildi. Tahtakale’de çal??an bir saatçi taraf?ndan tescil i?lemi yap?lmas? üzerine Facebook avukatlar? da bo? durmad? ve alan ki?iye bir dava açt?lar. 2010 y?l?nda TPE’ye ba?vurarak Facebook ismini kendi markas? olarak göstermek isteyen Tünal Nayman markan?n da sahibi oldu.

Kendisine iletilen markayla ne yapacaks?n?z sorusuna saat üretece?i cevab?n? veren Tünal Nayman özellikle kol saatlerine önem verece?ini de sözlerine ekledi. Facebook’tan ba?ka 3 markay? daha elinde bar?nd?rd???n? dile getiren Nayman, bu markay? kanuni yollardan tescilletti?ini ve ortada kanunsuz hiçbir ?ey bulunmad???n?; bu nedenle de Facebook taraf?ndan bir sorunla kar??la?aca??n? dü?ünmedi?ini söyleyerek sözlerini sonland?rd?.


0 Yorumlar