src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/windows_8_winzip-300×225.jpg” alt=”” title=”windows_8_winzip” width=”300″ height=”225″ class=”alignnone size-medium wp-image-1585″ />

Bilgisayar tarihinin en eski s?k??t?rma programlar?ndan olan WinZip, Windows 8 üzerinde de bir ilki gerçekle?tirerek sistem üzerindeki ilk s?k??t?rma program? oldu. WinRar’dan önce davranan WinZip’in yeni tasar?m? Windows 8 ile de baya?? örtü?üyor, üstelik fiyat? da oldukça uygun.

Windows Store üzerinden sat??a sunulan WinZip’in fiyat? sadece 7.99 dolar. Bilindi?i gibi s?k??t?rma programlar? bir bilgisayar için en gerekli programlardan biri ve art?k neredeyse oyun firmalar? da bu programlarla çal??acak. WinZip bizlere .zip ve .zipx uzant?lar? için destek sunuyor. Programa yeni getirilen bir özellik de sosyal medya ile alakal?. Art?k s?k??t?rd???n?z dosyalar? facebook üzerinden payla?abileceksiniz.


0 Yorumlar