Maalesef o eski ve ?irin sabit telefonlar?n ömrü yava? yava? doluyor. Birçok ki?i cep telefonu operatörlerinin sundu?u her cebe uygun kampanyalarla cep telefonlar?n? sabit telefon yerine de kullan?yor. BTK’n?n 2012 y?l?n?n ilk çeyre?ine ait rapora göre 3 ayda 600 bin ki?inin sabit telefonlar?n? iptal ettirdi?i belirtilmi?ti.b

Türkiye’de ömrü azalan sabit telefonlar?n yan?nda yükselen yeni bir de?er daha var: Fiber ?nternet. Bu uygulamada kullan?c?lar?n telefon kullanmas?na gerek yok. Kullan?c?lar?n telefon aboneliklerini iptal ettirip sadece interneti kullanma gibi bir olanaklar? var.

 


0 Yorumlar