Birkaç gün önce Windows 8 WHQL sertifikas?n? alan Nvidia’da bundan sonra Windows 8 Release Preview sürümü için tüm sürücüler art?k onayl? olarak üretilecek.

Microsoft’un tüm sürücüler için haz?rlad??? WHQL sertifikas?n? alan Nvidia’n?n R302 çal??malar? halen sürüyor. Buna göre R302 tabanl? sürücüler yaln?zca Windows 8 destekli olarak piyasaya sürülecek. Önceki Windows sürümleri için ise R300’lerdeki güncellemeler devam edecek.

Ayr?ca Nvidia R302’nin sürücüsü yeni Windows Display Driver Model v1.2’yi tam olarak destekleyecek.

 


0 Yorumlar