EA Sports geçti?imiz haftalarda ald??? Amerika’n?n en kötü oyun geli?tiricisi unvan?ndan sonra bombay? patlatt?. Oyuncular eminiz ki bu haberle birlikte büyük pi?manl?k duymu?lard?r çünkü EA’in tan?tt??? oyun FIFA 14. Son 2 senedir ya?ad??? geli?meler ile PES’ten daha çok sat?lmay? ba?aran FIFA serisinin yeni versiyonu da damakta muhte?em bir tat b?rakacak gibi gözüküyor. FIFA 14 sadece PC, PS3 ve Xbox 360 platformlar? için geli?tirilecek, yani yeni ç?kacak olan konsollara uyum sa?lamayacak. Oyun içerisine Pure Shot ve yeni fizik sistemleri de eklenerek daha heyecanl? bir hale getirildi.

Peki bu yeni eklenen sistemler ne i?e yarayacak? Son vuru?lar daha iyi ve heyecanl? olacakken akrobasi hareketleri de insan?n kalbini durduracak seviyeye getirecek. FIFA’n?n normalde de PES’ten daha iyi artistik hareketler içerdi?ini biliyoruz. “Protect The Ball”, “Sprint Dribble Turns” ve “Teammate Intelligence” gibi özellikler de oyuna yeni eklenen detaylar aras?nda yer al?yor. Ayr?ca EA Sports FIFA 14 için bir fragman da yay?mlad?. Fifa 14 ç?k?? tarihi olarak ise Sonbahar?n ilk aylar? gösteriliyor, iyi seyirler.


0 Yorumlar